Podarilo sa mi napísať bakalárku.

Konečne to mám za sebou. Napísanie bakalárky bola jedna z najťažších úloh, ktoré som musela splniť (prevažne preto, lebo som urobila kopec chýb, ktoré ma vystresovali, unavili, donútili začať odznova alebo pripravili o čas). Ale podarilo sa mi to!

A našťastie pre teba som si svoje poznatky, chyby, postupy a aj zábavné (či depresívne) zážitky poctivo zapisovala a prinášam podrobnú sériu článkov, ktoré ti pomôžu pri písaní tvojej bakalárky!

Ako si zvoliť tému bakalárky?

Ponúkam ti 3 rozličné spôsoby, ako sa dopracovať k téme tvojej práce.

1. Počkaj na zverejnenie zoznamu tém, ktoré vypíšu vyučujúci na tvojej katedre. Jednu si vyber, stretni sa s vyučujúcim a porozprávajte sa o tom, ako by si vedel túto tému spracovať. Spočiatku to nemusí byť konkrétny rámec, skôr všeobecný prehľad: akú má tvoj vyučujúci predstavu? Ako by vyzerala praktická časť? Je k téme dostatok materiálov? Je to čosi, o čom by si chcel napísať bakalárku?

2. Nájdi si školiteľa, ktorý má vypísanú aj voľnú tému, to znamená, že si ju navrhne sám študent. A vymyslieť si tému. To dokážeš urobiť v troch krokoch.

a) Porozmýšľaj nad všeobecnou oblasťou, ktorá ťa z tvojich štúdií zaujíma (u mňa to bola translatológia, u teba to môže byť biológia alebo literatúra).

b) Vyber si konkrétnejšiu oblasť. Ja som si vybrala vyhodnocovanie kvality prekladu. U teba by to mohla byť napríklad mikrobiológia alebo staroveká literatúra.

c) Nájdi veľmi špecifickú časť tejto oblasti, ktorej by si mohol venovať celú bakalársku prácu. U mňa to bolo vyhodnocovanie kvality prekladu pri právnických textoch, pretože právnické texty sú veľmi špecifické aj v angličtine, aj v slovenčine, sú pomerne zložité, takže preložiť ich nie je jednoduché. U teba by to mohlo byť niečo o výskyte konkrétneho druhu baktérie v nejakom prostredí (to je maximum, čo vypotím z biológie pri návrhu tém), alebo ľúbostné vzťahy v starovekých príbehoch konkrétneho autora.

3. Ďalšia vec, ktorá ti pri výbere témy pomôže, je čítanie iných prác z tvojej oblasti. Ak máš chuť a čas, pozri sa, čo sa v predošlých dvoch rokoch napísalo na katedrách tvojho odboru na Slovensku, a možno načerpáš inšpiráciu. 🙂

Chceš vedieť viac? Prečítaj si podrobný článok o tom, ako si vybrať tému bakalárky!

Je viacero spôsobov ako si zvoliť tému bakalárky. Hlavne sa neboj klásť otázky.

Predtým, než začneš písať

Z vlastnej skúsenosti ti odporúčam začať si o vybranej téme čítať zdrojovú literatúru už v tom letnom semestri, prinajhošom počas posledného zimného semestra. Vďaka tomu som totiž našla množstvo ďalších zdrojov, okrem toho som mala poňatie o čom v teoretickej časti chcem písať, o čom písať nemusím (no na obhajobu sa zíde poznať to) a čo je zbytočné. Mala som čas všetko si premyslieť a tak som mala aj prehľad, o čom budem písať, keď som si k písaniu sadla.

Pozor však na čas, ktorý stráviš štúdiom a čas, ktorý stráviš písaním. Veľmi veľa vecí ti vyskočí až za pochodu, kedy budeš zrazu meniť ciele, alebo dokonca metodiku v praktickej časti, škrtať a pridávať a hľadať ďalšie zdroje, takže s tým nadčítavaním to zas neprežeň.

Okrem čítania zdrojov bez toho, aby si si informácie zapisoval priamo do bakalárky, považujem ešte ďalších 7 vecí za chyby, ktorým je dobré vyhnúť sa. Oberajú ťa totiž o čas.

ako napísať bakalársku prácu

Proces písania – AKO naozaj napísať bakalárku?

Rozdelíme si proces na niekoľko častí (ako to už na mojom blogu býva, že?).

Brainstorming nápadov

Popri zisťovaní hlavných informácií o problematike si zapisuj zaujímavé výskumy, otázky, ktoré by si mohol prebrať, ciele, ktoré by si si mohol stanoviť a iné. Zo všetkých informácií, ktoré získavaš priebežne (alebo si počas rokov štúdia získal) čítaním zdrojovej literatúry, si vyber tie najdôležitejšie. Ako?

 1. Použi myšlienkové mapy. Takto si nápady aj vizuálne prepojíš.
 2. Použi obyčajný zoznam kľúčových slov. Píš len jednotlivé nápady pod seba. Neskôr ho rozvinieš, neskôr zas a zas a už budeš mať konkrétnu osnovu práce.
 3. Jednoducho píš, čo ti napadne, bez opravy a zbytočného premýšľania, neskôr to budeš upravovať. Toto je vhodné napríklad pri otázkach, ktoré by si chcel zodpovedať v tvojej práci. Zamysli sa nad svojou témou a začni o nej písať, akoby si niekomu vysvetľovať, čo vlastne ideš robiť (niekomu=sebe).

mesačnica je súčasťou diára the žurnál

Action plan

Je brutálne dôležité mať osnovu. Ani neviem zdôrazniť, ako veľmi dôležité to je. Inak sa budeš iba motať a čítať si veci a sem-tam si niečo zapíšeš, ale reálne nič nevytvoríš. Z tvojich nápadov, otázok, diskusií so školiteľom a z poznámok z prečítaných materiálov si vytvor osnovu.

Tá sa ti síce miliónkrát zmení a najmä vždy budeš pridávať či odoberať jednotlivé body… Ale takto budeš môcť začať písať. Vytvor si predbežnú štruktúru práce, skús si tému rozdeliť na jednotlivé kapitoly a podkapitoly a postupne do nich vkladaj obsah.

Zároveň sa rozhodni, kde si budeš svoj progres a zdroje zálohovať. Jednoznačne ti odporúčam mať bakalárku aj všetky potrebné materiály uložené niekde na cloude, ja som použila Google Drive, ale v podstate je úplne jedno, kam si to dávaš. (Výhodou Drive ale je to, že si ho môžeš stiahnuť do počítača, tam presunúť bakalárku a vlastne pracovať v normálnom Worde, nie jeho online verzii, a pritom sa ti všetky zmeny ukladajú aj online, a v prípade straty sa zachová aj formátovanie samotnej šablóny. Neviem či toto vie urobiť aj iný cloud.)

Zápasíš s prokrastináciou? Vieš, že sa dá poraziť? Poradím ti, ako.

Začíname písať

Začni od kapitoly, ku ktorej už máš najviac (hoci možno nie dostatok) informácií. Zvyčajne vieš napísať úvod, ktorý nebude úplný, a môžeš písať jednu z kapitôl (u mňa to bola tá prvá, kde som rozoberala, ako sa k problematike stavali odborníci počas posledných asi 50 rokov).

Ak už máš definované, z čoho budeš vychádzať v praktickej časti, môžeš začať s výskumom. Toto veľmi záleží od toho, o čom píšeš. Napríklad ja som reálne mohla začať s výskumom až keď:

 • a) bol text, ktorý som analyzovala, preložený (čiže čakáš na niečo externé, ako odpovede v dotazníkoch), a
 • b) som napísala metodiku.

V podstate som spôsob výskumu opisovala a zároveň na ňom robila, a vždy som upravila popis podľa toho, čo som zistila pri výskume, a robila som výskum podľa toho, čo som si načrtla v teórii.

Je veľa vecí, ktoré môžeš robiť, keď práve nepíšeš teóriu alebo neopisuješ výsledky výskumu.

ako napísať bakalársku prácu - krok prvý: téma

Môžeš sa vrátiť a skontrolovať gramatiku a štylistiku už napísaných častí. Toto ti ušetrí brutálne veľa práce v posledných dňoch (napríklad ja som sa už vôbec nemusela venovať teoretickej časti pri celkovej kontrole gramatiky).

Môžeš tiež napísať, spustiť či začať vyhodnocovať dotazník alebo si skontrolovať formálnu časť (máš všetky citácie správne a máš autorov v zdrojoch? funguje ti ešte šablóna správne? je obsah „klikateľný“?).

Tiež ti odporúčam venovať sa tabuľkám a grafom, ktoré ti zaberú pomerne veľa času. A potom, čo ich vytvoríš, ich môžeš rovno opísať, a máš ďalší odsek-dva 🙂

Ak nevieš, ako kapitolu začať, nestrácaj čas a rovno píš jadro. Neskôr sa k tomu vrátiš a napíšeš ho. Ak naopak nevieš, ako ukončiť kapitolu, prečítaj si ju celú opäť, pozri sa aj na svoje ciele, ktoré si si zadal, a zosumarizuj kapitolu inými slovami. (Áno, veľmi veľa vecí budeš písať dookola v celej bakalárke. Nezľakni sa toho.)

Hlavne pozor na prokrastináciu. Je to zabijak každej bakalárky.

Úpravy a konzultácie

Súčasťou písania je aj upravovanie (a veľakrát opravovanie) toho, čo si už napísal. Gramaticky, štylisticky, ale aj obsahovo. Keď už považuješ kapitolu (alebo menšiu časť) za hotovú, choď za školiteľom a potom podľa jeho feedbacku, prípadne nejakého vášho rozhovoru o tom, kam to celé bude smerovať ďalej, kapitolu (alebo menšiu časť) uprav.

Určite neurob tú chybu, že za školiteľom nepôjdeš. Aj keď toho máš málo alebo si nič nenapísal, pretože netušíš, čo máš ďalej robiť – napíš mu email, vysvetli situáciu, pýtaj si radu. Ak sa hanbíš, pretože si nič neurobil (dobre robíš a úplne ti rozumiem), tak sa pozri na svoju osnovu, na ciele, ktoré máš, na zdrojovú literatúru, a poskladaj z toho nejaký koncept toho, o čom chceš písať.

S týmto choď za školiteľom, ktorý ťa usmerní, a toto ti dodá motiváciu a tiež nejakú predstavu o tom, čo robiť ďalej. Odporúčam si tiež stanoviť si nejaký deadline (ideálne o týždeň), do ktorého dohodnuté veci spracuješ a pošleš mu, aby mal aj školiteľ čas ti to ohodnotiť.

Nezabudni, že cieľom je mať väčšinu vecí hotových pred posledným týždňom, aby si mal dosť času na „formalitky“.

Nechce sa ti? Nevládzeš? Rozumiem ti. Toto robím ja, keď zažívam náročné dni – možno ti to pomôže.

práca popri škole je dnes nevyhnutná

Finálna úprava a formality

Po celkovej kontrole obsahu a gramatiky potrebuješ ešte skontrolovať dokument ako taký. Za to, či má bakalárka všetky predpísané časti a za akékoľvek technické problémy zodpovedáš len ty sám. Aktualizuj obsah a zoznamy tabuliek a obrázkov, skontroluj zoznam použitej literatúry. Pozri sa na formátovanie, či ti niekde neskočil riadok alebo stĺpček. Napíš abstrakt (aj v angličtine), a skontroluj úvod a záver. Tie sú dôležité a mali by obsahovať ciele, metódu ale aj výsledky tvojej práce.

Prácu potrebuješ poslať do tlače najneskôr 24 hodín pred odovzdávaním, ak to chceš stihnúť. Ak máte copy centrum priamo na škole, toto je jednoduchý spôsob. No odporúčam ti dať si vyrobiť obal vopred, a bakalárku poslať na tlač, keď bude hotová. 🙂

Čo sa týka formalít, nesmieš zabudnúť na licenčnú zmluvu, na vloženie práce do AiSu včas a v PDF formáte, a v AiSe ti bude treba vyplniť pár vecí, ako počet strán, ciele a označiť prácu ako finálnu (toto rob až na konci, pretože sa to už nedá vrátiť späť).

Tak, toto sú všetky kroky procesu písania, ktoré potrebuješ vedieť. Pevne verím, že to bude nápomocné (hoci vyčerpávajúce) čítaníčko pre každého končiaceho študenta.


Timka

Ahoj, som Timka, mám 25 rokov a blogovaniu sa venujem od roku 2016. Pracujem ako redaktorka a mojou záľubou sú cudzie jazyky. Verím, že tento blog ťa bude motivovať aspoň tak ako motivuje mňa. Zo školy sa naozaj dá vyťažiť viac ako len diplom: sleduj ma a ukážem ti, ako.

6 Comments

ss · 1. mája 2017 at 17:30

uplne sa stotoznujem s vacsinou, co si napisala Timka, super clanok, urcite pomoze mnohym.:) Mna osobne najviac motivovala moja skolitelka, sama mi priniesla vela zdrojov a viackrat si pracu naozaj precitala, priala by som kazdemu takyto zodpovedny pristup.
prajem vela stastia pri obhajobe!! 🙂

Timka · 1. mája 2017 at 18:21

Ahoj, ďakujem za komentár! 🙂
Tak to áno, taký školiteľ je nad zlato! Najmä tie zdroje, ale aj pripomienkovanie práce…
Ďakujem, určite sa o nej dočítaš aj tu! 😉

Kája · 2. mája 2017 at 14:45

Tři roky zbývají do státnic, čili do dokončení diplomky. (Studuju pět let rovnou na Mgr., Bc. se mě netýká.)
Už se désím!
Pěkné rady. 🙂

  Timka · 2. mája 2017 at 14:50

  Kája, ďakujem za komentár! 🙂
  Fíha, 5 rokov Mgr? Čo študuješ? To je zaujímavé 🙂
  Nemusíš sa desiť. Len treba byť zodpovedná a pracovitá. Držím ti palce!

Kde sa učiť, keď mám už po krk vlastnej izby: Mapa TOP miest na Slovensku, kde sa dá normálne učiť - Timkablog · 15. septembra 2018 at 23:55

[…] práce. Mnoho z týchto vecí som za 4 roky na škole robila mimo domu a celkom úspešne. Viac ako polovicu mojej bakalárskej práce som napísala v kaviarni. Vo vlaku som sa viackrát pripravovala na cvičenia (načítavanie materiálov). Vyhľadávanie […]

Fakty o vysokej škole, ktoré ti nikto nepovedal - Timkablog · 12. septembra 2020 at 10:39

[…] Jedna káva? Hehe, áno, ale doppio. Najmä v období písania bakalárky. […]

Máš názor? Sem s ním!

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. viac informácii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zatvoriť