Výhody programu ERASMUS+ (Prečo ísť na Erasmus)

Pro a kontra programu Erasmus+. Ísť či neísť? Ako sa rozhodnúť? Tento článok je zhrnutím výhod a potenciálnych nevýhod vycestovania na študentskú mobilitu.